Sort By:

Jumlah berlian 1.8 carat
Clarity VVS
Berat emas 6.5 gram
Jumlah berlian 0.15 carat 
berat emas 3 gram
PO 1 minggu
Jumlah berlian 0.713 carat
Berat emas 5.5 gram

JUMLAH BERLIAN 17.63 CARAT

BERAT EMAS 48 GRAM

Rp 8.500.000

JUMLAH BERLIAN 1.31 CARAT

SERTIFIKAT IGI

JUMLAH BERLIAN 0.3 CARAT